یکشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۷

علی دایی

چندی است که به دستور بدن شناسان می بایست از کامپیوتر فاصله بگیرم. دست راستم به التهاب موشی دچار شده و تا دست را نزدیک موشک می برم درد می آید و ناتوانی . بگذریم با دیدن این خبر جلوی خودم را نتوانستم بگیرم. آیا شما می دانستید که در صدر اسلام فوتبال بوده آن هم فوتبال زنان؟ اگر باور نمی کنید سخت در اشتباهید. دیروز هم حضرت زينب وهم حضرت رقیه برای ایران گل زدند. می گوئید نه خودتان ببینید.

هیچ نظری موجود نیست: