دوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

فمینیست صدر اسلام

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه از اخلاق پيغمبرانست دوست داشتن زنان و فرمود كه گمان ندارم كسيرا كه درايمان چيزى زياد شود او را مگر آنكه محبت زنان او را زياده ميشود و فرمود كه هر كه محبت زنان او را زياده ميشود فضيلت ايمانش ‍ بيشتر ميشود.( به نقل از دایرالمعارف خرافات علامه مجلسی)

حالا بگویید که در صدر اسلام فمینیست نداشتیم. از محبت به زنان چهل تا چهل تا به سیخ می زد. والا به خدا!

جمعه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۹