چهارشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۶

پول مفت

مردم نان ندارند بخورند ضریح برای مقابر تخریب شده در عراق می سازند. البته حکومت از این مقدسات ساخته گی سود زیادی می برد. برای مدرسه و بیمارستان بودجه نیست اما برای روضه و نوحه و ضریح و قبر پول مفت بادآورده فراوان است. شیعه و سنی به جان هم افتاده اند تاوانش را مردم توسری خورده باید بدهند.

یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۶

مرگ زنده گی

قابل توجه مبارزان دن کیشوتی خارجه نشین که با برگزازی سمینارها و با گردآوردن جمهوری خواهان راست و چپ و میانه ، از راه دور و از طریق تلفن و تلگراف قصد براندازی نرم و مخملی و رنگی حکومت مرگ و ویرانی را دارند و یا ابلهانی که منتظر حاج آقا بوش مانده اند که بیاید و سوار بال فرشتگان آزادی اشان کند و به خانه برگرداندشان و یا کمونیست های دو آتشه ای که به هیچ چیزی به جز پیاده شدن کمونیسم کارگری در ایران رضایت نمی دهند. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به خوانید سرگذشت یک کارگر زحمتکش که نمونه کوچکی از هفتاد و پنج درصد مردم ایران است. کمی کوتاه بیایید . بالاخره برای نجات جان این مردم احتیاجی به سمینار و برنامه های استراتژیک نیست. نیروی متحد ما در داخل و خارج می تواند به یاری مردم اسلام زده به شتابد.

جمعه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۶

گوز

این گوز لایق ریش اسلام است. اخلاق واقعی اسلامی همین گوز است. سیاست حکومت اسلامی هم چیزی بیشتر از گوز نبوده است. وقتی که دارو دسته های اسلامی به پول خارجی رادیو و روزنامه و سایت می زنند و در رقابت با یگدیگر گوز ول می دهند ، نتیجه اش چیزی بهتر از این نمی شود. وقتی حسین درخشان با وقاحت و کثافت ذاتی اش عکس آن جلاد را زمینه وب لاگش می کند و بوسه بر دسته حسین شریعتمداری می زند و کسی هم نیست که او را به دادگاه به کشاند، نتیجه اش چیزی بیش از این گوز نیست. رذالت و پلشتی های این جماعت پایانی ندارد.

دوشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۶

روسپی گری آخوندی

من هیچ مخالفتی با روسپی گری به طور عام ندارم. اگر روسپی ها می توانستند سندیکا و اتحادیه های خودشان را داشته باشند و حقوق برابر در تمام زمینه ها با شهروندان دیگر داشته باشند می توان گفت که این انتخاب آن هاست. برخی هم این نوع شغل را می پسندند. اما روسپی گری بر اثر فقر و نداری ننگی ست که گناه آن نه بر گردن روسپی که بر گردن دولت و جامعه است. به ویژه روسپی گری اسلامی (بخوان صیغه یا عقد موقت ) که شالوده اش بر فقر و فلاکت زنان و مردسالاری جوامع اسلامی است . خودتان نگاهی به مصاحبه این آخوندک بیاندازید . بدبختی البته دو طرفه است . محصل کم پول پانزده شانزده ساله باید به زن بالای پنجاه سال قناعت کند. جاکشی آخوندی را می بینید؟ صد البته آخوندزاده ها و خرپول ها می توانند دختران باکره 9 سال به بالا را صیغه کنند و حالش را ببرند. بچه بازی در صدر اسلام هم مد روز بوده است چرا حالا نباشد؟

چهارشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۶

خیامی

این هم از سرمایه دار ایرانی. یک عمر خون کارگران را در ایران ناسیونال مکید و پیکان تولید کرد و حالا سرمایه ها را به جیب حزب کارگر انگلیس می ریزد. کمک جانورهایی مثل خیامی بی طمع نیست. لابد فکر کرده اگر حزب کارگر در قدرت باشد ، شاید در آینده به پر کردن جیب او یاری بیشتر برساند . فکر نمی کنم آن قدر ابله باشد که به فکر نقشی در ایران آینده بیفتد.