پنجشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۶

چپ

اگر چپ هوادار دادگری ، آزادی و برابری می خواهد دوباره سر راست کند و اعتماد مردم را به دست آورد باید به جامعه با دید نوتری بنگرد و خود را ناف دنیا نداند. خواسته های واقعی مردم را پرچم مبارزه اش بکند و از همه مهم تر پرانتزی را که از سال های دهه سی باز کرده ببندد و از حس نوستالژیک بی ریشه بیرون بیاید. هر گذشته ای چراغ راه آینده نیست.

یکشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

شریعتی

هیچ کس در ایران به اندازه حضرت دکتر شریعتی در ابله پرورش دادن جوانان نقش نداشته است. نگاهی به تخم و ترکه های فکری او بیاندازید تا دستتان بیاید که چه می گویم.

شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۶

کم بود

عقیده، امید و عشق به کودکی و نوجوانی تعلق دارند. در ایران عقیده ، امید و عشق زیاد است ، اما دریغ از ذره ای میانه روی، روامداری، دادگری و هوش مندی.

جمعه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۶

موعظه

انقلاب اسلامی خمینی درس بزرگی برای من داشت : نفرت از موعظه گران اخلاقی که همواره درس اخلاق می دهند و مرتب زر می زنند که دیگران باید چگونه زندگی کنند.

دوشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۶

دکان داری

هنگامی که سران حکومت اسلامی در برابر چاوز و اورتگا و دیگر رهبران کشورهای اسلامی از مهمان نوازی ایرانیان سخن می رانند ، آدم خنده اش می گیرد. این آقایان هوادار اسلام ناب محمدی متن های فرهنگی ملت ایران را نخوانده اند. وگرنه می دانستند که بین مهمان نوازی و هتل داری و دکان داری تفاوت فراوانی هست.