شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

به یاران خیابانی ام

دوستان عزیزم، هم رزم خیابانی ام هشیار باشیم. مبارزات ما علیه استبداد ولایت فقیه و حکومت اسلامی دارد روز به روز عمق و گسترش بیشتری می یابد و این خود نیاز مبرمی به بیداری و هشیاری ما دارد. مزدبگیران دستگاه اطلاعاتی حکومت با به کاربردن تاکتیک های گوناگون قصد تفرقه اندازی مابین ما و از هم پاشیدن صفوف همبسته ما را دارند. آن ها با فرستادن پادوهای خود به درون همایش های اعتراضی و طرح شعارهای انحرافی نگاه ما را از دشمن اصلی مردم به جاهایی دیگری می کشانند. رهبران جنبش خیابانی باید هشیاری به خرج دهند و نگذارند که شعارهای سنجیده و پرمعنایی که تا کنون داشته ایم آلوده شعارهای بی معنا و غلط انداز شوند. بسیجی ها تلاش می کنند که دوباره شعار مرگ بر آمریکا را علم کنند. آن ها از همان آغاز جنبش مردم انگ بی.بی.سی و صدای آمریکا را به مردم چسباندند و حتی معرکه ای هم علیه انگلیس به راه انداختند. من حتی با شعارهایی چون مرگ بر روسیه و مرگ بر چین هم مخالفم. اگر به دنبال این شعارها برویم بجای مرگ بر ولایت فقیه به چاه مرگ بر فرانسه و آلمان و سوئد و… خواهیم افتاد و به جای کوبیدن دستگاه استبداد، کسانی را می کوبیم که استبداد کشورمان را به آنها فروخته است. هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش عمل می کند. نه آمریکا، نه چین و نه روسیه هیچ کدام سرسوزنی دلشان برای ما نمی سوزد. چنان که حکومت استبداد برای محکم کردن جای پای خودش ثروت مردم فقر زده ایران را به حزب الله، سوریه، حماس و هزاران سازمان تروریستی اسلامی می بخشد. ایران تنها کشوری است که بر خلاف دیگر ملت ها، پشیزی ارزش برای منافع ملت ایران قایل نیست. بنابراین نگذاریم که لباس شخصی های جنایت کار با شعارهای انحرافی رهبر خون خوار و دستگاه مزدبگیرش را از زیر ضربه کوبنده ما به در ببرند. افشین قطبی، شریفی نیا، محسن رضایی و حتی احمدی نژاد ارزشی ندارند که وقت گران بهایمان را برای آن ها تلف کنیم. کله را بزنیم که مشکل اصلی فلاکت ایران ولایت فقیه است.