چهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۵

هولوکاست اسلامی

این روزها سال گرد ماه خونین شهریورسال 67 است. سال کشتار زندانیان سیاسی. سال اشک وآه مادران داغدیده : سال هولوکاست اسلامی. در همین روزها در تهران نمایش گاهی از کاریکاتوریست های مزدبگیر در زمینه به مسخره گرفتن و تحقیر طنزآمیز کشتار یهودیان توسط فاشیست ها در جریان است. هولوکاست اسلامی هم زمان با هولوکاست نازی ها بر روی پرده رفته است. نقطه های اشتراک مابین بنیادگرایان اسلامی و ناسونالیست های نازی بسیار است. هر دو گرفتار ایدئولوژی شده اند که حقیقت را از آن خود می داند و برای از بین بردن مخالفان خود از هیچ عملی کوتاهی نکرده و نمی کنند. ابزار پیش برد این ایدئولوژی شناخته شده هستند. استفاده از تکنیک مونتاژ برای دگرگون کردن ، به مسخره درآوردن و به خاک سپردن رنج ها و دردهایی است که برای انسان آفریده اند. هدف این نمایش گاه شوک وارد کردن به دشمن ایدئولوژیک است. تحقیر و توهین به انسان دگراندیش است. در جنگ عقیدتی هدف تخریب و فروکشاندن تحقیر آمیز دیگران تا حد هیچ است. این جاست که پیوندهای انسانی از هم می گسلند و بربریت از تاریک نای تاریخ برمی خیزد. هولوکاست اسلامی ریشه در همین بربریت دارد. نمایش گاه تحقیر و توهین رنج های یهودیان و کشتار آنها توسط فاشیست ها ریشه در همین بربریت دارد. بربریتی که با متن و تصویر تاریخ را به مضحکه می گیرد. شکستن سنگ قبرها، آزار خانواده های زندانیان قتل و عام شده، تخریب گورهای بی نام و نشان و تلاش برای نابود ساختن آثار جنایت ، همان کاری است که حکومت اسلامی دارد در نمایش گاه هولوکاست آن را ادامه می دهد. تک تک کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی دست داشتند و تک تک کسانی که کاریکاتور برای این نمایش گاه فرستاده اند، در برابر تاریخ پاسخ گو هستند.

شنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۵

خریت

خریت نه تنها علف خوردن است بلکه ملت را هم خر حساب کردن نهایت خریت به توان نهایت خریت است. البته رئیس جمهور محترم ما علف خوار نیست و گوشت آدم ها را زنده زنده خورده تا به این مقام شامخ خریت رسیده است. می گوئید نه خودتان بخوانید.

جمعه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۵

وب لاگی از غزه

لیلا الحداد روزنامه نگار و وب لاگ نویس فلسطینی است که از نوار غزه می نویسد. این مادر جوان از تجربیات روزمره خود و ازدرد و رنجی که مردم فلسطین روزانه با آن درگیر هستند، گزارش می دهد. خواندن وب لاگ او را به دوستانی که سرنوشت این مردمان را دنبال می کنند توصیه می کنم.