سه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

جان امام زمان

حرف راست را یا از بچه بشنو یا از آدم نادان. امام زمان جان گرفته که حکومت را حفظ کند و گرنه بر طبق روایت اسلامیون او وقتی می آید که عالم را فساد گرفته باشد. وقتی حکومت اسلام برپا و برجاست امام زمان تنها استفاده ابزاری دارد: حفظ حکومت و کلاه گذاشتن بر سر توده بیسواد و فلک زده.