چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

چپ و راست

چپ تنها یک استعاره است. باهوشی و روشن فکری ویژه ای نیست که آدم چپ باشد یا راست. اینها فقط استعاره های باز و فراخند. پوسته هایی بدون محتوا. بهتر است بگویی هواخواه سرمایه داری یا علیه سرمایه داری یا هوادار آزادی و مخالف آزادی . محتوای بهتر و روشن تری در این پوسته ها نهفته است.

پنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۶

تهران

تهران امپراطوری بزرگی است با مستعمره ای به نام ایران.

چهارشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۶

زندگی

انسان تنها یک بار زندگی می کند. اگر این یک بار گوهر انسان با عشق و خرد گره نخورد ، زندگی خودکشی بیش نیست. به همین خاطر است که تلاش می کنیم یادگاری نیکو از خود باقی بگذاریم ، حتی اگر شده یک اثر انگشت.

جمعه، مهر ۲۰، ۱۳۸۶

چه گوارا یا چمران

جنگ چریکی در کوبا و ویتنام پاسخی به جنگ سرمایه داری تا بن دندان مسلح بود. تروریسم اسلامی پاسخی به جنگ من درآوردی رسانه های همگانی است. مجموعه های نظامی / صنعتی تبدیل به مجموعه های نظامی / رسانه ای شده اند. در این آشوب ساختگی که تفاوت مابین واقعیت و تصویر از بین رفته است، چه گوارا هم با چمران مقایسه می شود وبه شکل و شمایل بسیجی امام حسین در می آید. واژه ها را دارند از سر معنا می کنند . باید به دفاع از واژ ها بر خیزیم . بدون واژ ها ما هیچ هم نیستیم.

پنجشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۶

کتاب های کهن

کتاب های مقدس هیچ ارزش ویژه ای برای من ندارند. اما به نظرم ادبیات پیش سرمایه داری ارزش تاریخی زیادی دارند. اگر می خواهیم به ستیزه با پلشتی های جامعه برخیزیم، فرهنگ پیش سرمایه داری را باید بشناسیم. کتاب های مقدس دم دست ترین کتاب ها برای شناخت فرهنگ کهن سالی هستند که در تک تک ما ریشه دوانده اند.

سه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۶

بازی


جورج بوش راه مخالف ریگان را طی کرد. ریگان از هنرپیشه گی به ریاست جمهوری رسید، اما بوش از ریاست جمهوری به هنرپیشه گی روی آورد. احمدی نژاد زرنگ تر از این دوتا با بازیگری رئیس جمهور شد و این نفش را همچنان بازی می کند. نگاهی به نقش او در فیلم سوزناک و پر هیجان « دسته نیویورکی ها » بیاندازید تا دستتان بیاید چه می گویم. تنها حق باقی مانده برای ما شهروندان جهان فشار دادن دکمه خاموش کردن تلویزیون است.