دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۷

خر مهره

از این نام چی به ذهنتون میاد : خر مهره. ایران سالانه پنجاه تن تولید می کند. کی می خرد این خرمهره ها را؟ : همسایه های ایران. برای چی ؟ : برای رفع چشم زخم. کی بیشتر از ما و همسایگان امان چشم زخم می خورد؟ : هیچکس. حالا هی برویم توی کتاب های تاریخ دنبال علل پس مانده گی ایران بگردیم. صد البته ملی گرایان دو آتشه و اسلام زده بدشان از افزایش تولید نمی آید.

یکشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۷

علی دایی

چندی است که به دستور بدن شناسان می بایست از کامپیوتر فاصله بگیرم. دست راستم به التهاب موشی دچار شده و تا دست را نزدیک موشک می برم درد می آید و ناتوانی . بگذریم با دیدن این خبر جلوی خودم را نتوانستم بگیرم. آیا شما می دانستید که در صدر اسلام فوتبال بوده آن هم فوتبال زنان؟ اگر باور نمی کنید سخت در اشتباهید. دیروز هم حضرت زينب وهم حضرت رقیه برای ایران گل زدند. می گوئید نه خودتان ببینید.