سه‌شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۱

چه ساده می کشند

 

محمدرضا محسنی‌ثانی

نتايج اوليه پزشکی قانونی دال بر اين است که هيچگونه آثار موثری در فوت ايشان (ستار بهشتی)

وجود نداشته است. امکان اينکه اين مرگ، مرگ عادی و طبيعی نيز باشد، وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائيه  محسنی اژه‌ای

وجود آثار کبودی در پنج قسمت از بدن ستار بهشتی .

 

به دنبال دستور قاطع رييس قوه قضائيه برای پيگيری سريع پرونده مرگ ستار بهشتی، خبرنگار شبکه ايران مطلع شد، ۳ تن از کسانی که مسئول بازجويی از اين متهم بودند، بازداشت و تحويل دادسرای نيروهای مسلح شده اند.

 

خواندن این خبرها و ناگفته های پنهان شده در لابلای آن ها به خوبی نشان می دهد که ستار بهشتی را چه کسانی و به چه جرمی کشته اند. در کشوری که جان انسان ارزشی ندارد پیدا کردن متهمان کار بسیار آسانی است. فردا روز همین قاتلان کاندید ریاست جمهوری هم می شوند.