پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶

سیاست

سیاست امر بسیار مهمی است. سیاست را نباید به روزی نامه نگاران، هنربندان و موعظه گرایان اخلاقی ( بخوان متولیان دین ) واگذار کرد.

پنجشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۶

بزغاله

احمدی نژاد منقدین دولتش را به بزغاله تشبیه کرد.

اگر کسی وقت تلف کند و سیاست های گاو را به نقد بکشد، جز بزغاله چه نامی بر او می توان نهاد؟

اگر ابلهی را به دانشگاه دعوت کنند و سپس او را خر گیر آورده و تنبان از پایش بیرون کشند و بگویند این هم تریبون هر عرعری که می خواهی بکن، جز بزغاله چه نامی بر آن جماعت می توان نهاد؟

هنگامی که عده ای از ملت همیشه در صحنه انتخابات، رای خودشان را به سود رئیس جمهور محبوبشان در صندوق های شامورتی می ریزند و آن گاه که شانسی پوچ از آب در آمد غرولند می نمایند، جز بزغاله چه نامی بر آنها می توان نهاد؟

احمدی نژاد گه گاهی حرف درست هم می زند.

سه‌شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۶

قدرت

هیچ قدرتی در جهان با کمک واژه بر سر کار نمی ماند. این تنها بنیادگرایی ایده آلیستی چپ است که این گونه می اندیشد.