جمعه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۹

روز قدس روز مردم ایران نیست

روز قدس روز خمینی است که می خواست از راه کربلا قدس را فتح کند. روز جنگ و خونریزی اسلامیست. روز به خاک افتادن هزاران جوان بی گناه است. روز مردم صلح دوست ایران نیست. قدس و تاریخش هیچ گونه پیوندی با تاریخ ما ندارد. آن چه از قدس بهره ما شده چیزی جز حکومت سی ساله استبداد و ستم گری نیست. روز قدس روز سرکوب و کشتار روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی است. تا کی می خواهیم بازیچه دست سپاه پاسداران و بسیج باشیم. آقای کروبی شرکت در مراسم روز قدس چیزی نیست جز تایید چرندیاتی که حکومت اسلامی سی سال است دارد به خورد ملت می دهد. تظاهراتچی مفت و مجانی خمینی و دنبالچه هایش نشویم. هر ایرانی که بهره ای از خرد و منطق برده باشد می داند که این روز ساختگی است و مثل تمام روزهای ویژه تولید شده توسط حکومت استبداد، تنها استفاده سیاسی و تبلیغاتی دارد. تاریخ مصرف این بازی های اسلامی به پایان رسیده. مردم را دنبال نخود سیاه و ساندیس نفرستید.

با برپایی همایش های مستقل و اعتراض علیه وحشی گری رژیم روز قدس را زهرمارشان کنیم.

دوشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۹

ارباب احمدی نژاد و نوکرش لاریجانی

آقای لاریجانی بدون مقدمه چینی ها و درازگوی های شما می روم سر اصل مطلب. چه گونه به خود جرات داده اید که با رئیس جمهور محبوب و منتخب جانشین امام زمان اینطوری حرف بزنید. یادتان رفته که پیش از انتخابات با آن برادران لوس و حرافتان آمدید دست بوسی و گفتید حاضرید هر کاری از شما خواستیم انجام  دهید و  نق نق هم نکنید؟ چشم ولی امر را دور دیده اید گزافه گویی می کنید؟  اگر آنجایتان درد گرفته تا بگویم برادران جانباز بیایند آب رویش بریزند. حالا برای من مودب شده اید؟ چطور آن روز پیش خامنه ای به مخالفان نظام فحش خواهر مادر میدادید؟ یادتان رفته یا بگویم اطلاعاتی ها بیایند یادتان بیاورند. ارباب را فراموش کرده ای؟ توی جریان کهریزک کی بود می گفت این ها رو بیارید خودم شخصا تجاوز می کنم. آن ممه را لولو برد؟ توی این مملکت حرف اول رو من می زنم. هر گهی هم که دلم بخاد می خورم. این مقام و منصب شما و برادران مفت خور و بی عرضه ات عاریتی ست هر لحظه که امر کنیم کارتان تمام است. یادت رفته چطوری دست جنتی را ملچ و ملچ می لیسیدید تا منو راضی کنه پست مقام به شما بدم. مجلس که سهله خودتم به توپ می بندم. قوه قضائیه یعنی من! متوجه ای؟ این آخرین بارت باشه و گرنه تمام القاب آیت الله و دکتر و مهندس و پرفسور را که خودمان اعطا فرموده ایم ، پس می گیرم. دارید مملکت را غارت می کنید یاد ادب و اخلاق افتادی؟ فقط یک باره دیگه از این مزخرفات سر هم کنی خاندانت را به توپ می بندم. گفتم بگیرید، می گیرید. گفتم آزاد کنید می کنید. غلط زیادی هم به شما نیامده. متوجه شدی؟ والسلام

چهارشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۹

حکومت اسلامی دارد تیغ کشتارها را تیز می کند

هشیار باشیم و آماده برای خیزشی دیگر. دارو دسته ولایت فقیه که از همه سو در محاصره مردم قرار گرفته اند و اعتبار بین المللی اشان به صفر مطلق رسیده می خواهند با کشتار روشنفکران و یا به راه انداختن جنگ اوضاع را به حال گذشته برگردانند.

دو روز پیش احمدی نژاد ادعا کرد که : « صهيونيست‌ها آدم اجير كردند كه مرا ترور كنند » یعنی تمام جنبشی که می خواهد مرا به زیر بکشد کار صهیونیست هاست و نتیجه این که باید عوامل صهیونیست ها( بخوان جنبش مردم ایران) را سرکوب و نابود کرد. امروز در همدان نارنجکی در صد متری ماشین خودش منفجر می کند و بعد با شهامت دن کیشوتی به سخنرانی می پردازد. رویدادهای چند روز اخیر و بگیر و ببندهای دوباره نشان از شکست کامل حکومت اسلامی در برابر اعتراضات ملت دارد. این ها از ترس و زبونی دست به هر کاری می زنند. هشیار باشیم و بیدار و آماده اعتراضات گسترده.

دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

ما خوشبخت ترین ملت روی زمینیم

ما ایرانی ها خوشبخت ترین مردم روی زمین هستیم. هیچ ملتی در دنیا نمی تواند مثل ما دیمی و الکی خوش پیشرفت کند. رئیس جمهور محبوبی داریم که شلوارش را به زور بالا می کشد، اما دنیا را به چالش فرا می خواند. رهبری که از فرط بیکاری فتوای رهبری برای خودش صادر می کند. وزیرانی داریم که دانشگاه نرفته مدارک دکترا از بهترین دانشگاه های دنیا دارند. زندان داریم از دانشگاه بهتر و دانشگاه که روی زندان را سفید کرده. ما خوشبختیم. ما پیشرفته ایم. در کدام دانشگاهی در دنیا می توانید کلاس درسی پیدا کنید که به جای یازده نفر زندانی صد و ده نفر را درآن جا دهند. رمز ترقی همین است. یازده را به صدو ده تبدیل می کنیم. حقوق بشر از این بهتر؟ جهان باید از زنان ما الگو بگیرد. سی و دو سال پیش زنان می توانستند در هر رشته ای به کار و آموزش بپردازند، امروز باید برای بالا بردن روسری به قدر یک سانتیمتر جلوی گلوله بروند. پیشرفت از این بالاتر. جایزه بین المللی حقوق بشر است که شبانه روز به سوی زنان ایران سرازیر می شود و افتخارات بزرگ مثل سیل به سوی ما ایرانی ها روان است. در گذشته ما اصلا می دانستیم حقوق بشر چیست؟ حالا جایزه نوبل هم می بریم. ما ملت گل و بلبلیم. با هیچ هم می تونیم حال کنیم. رئیس جمهور محبوب همراه با دستگاه اطلاعاتی و نظامی اش برای خنداندن ما سرگرمی درست می کنن. کشورمان را دارد آب می برد ما به فکر خلیج فارسیم. مملکت به ویرانه تبدیل شده ما می خندیم. با مزه تر از این میشه؟ دستگاه اطلاعاتی توپ توی زمین بازی می غلطاند تا ما شوت زدن یاد بگیریم. پرسپولیس می شود نماینده ایران و تراکتور نماینده تورانیان. بازی خوبی نیست؟ تراکتور میره روی پرسپولیس، پرسپولیس می پره رو تراکتور. ما هم می خندیم. پیشرفت از این بالاتر. از همه مهمتر جنتی را داریم که هم با خدا و هم با امام زمان رابطه دوستی داره و به دستور آنها ما را می خنداند. کجای دنیا پیرمرد صد ساله ای می تونه ملت را سرگرم کنه که از خوشی دق مرگ نشن؟ ما به حدی خوشبختیم که کشورهای همسایه را با سرمایه هایمان و خرید جنس های بنجلشان به جایی رسانده ایم که ما را آدم به حساب نمیارن، اما ما عاشق اون ها هستیم. ما اصلا کمبود ظرفیت نداریم. ملتی که امام زمان تو خیابوناش منتظر ظهوره کمبود ظرفیت می تونه داشته باشه؟ ما خوشبختیم چون امام خمینی داشتیم، امام خامنه ای داریم. دانشگاه داریم. بهشت زهرا داریم. این ها پیشرفت نیست؟ ما ملت بی توقعی هستیم وقتی توی سرمان می زنند گریه نمی کنیم. مرد که گریه نمی کنه، ساندیس می خوره. والا به خدا!