پنجشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۶

بمب اتم

باید از هواداران سینه چاک بمب اتمی اسلامی پرسید: « شما که مخالف شدید سقط جنین هستید و آن را گناه کبیره می دانید، چرا برای ساختن بمب اتمی اسلامی این چنین شادی می کنید؟ ». باید در برابر آن ها پرسش هایی این چنینی نهاد : « کودک بی گناه در مشهد و قم به دنیا آمده یا در هیروشیما؟ چی گفتی؟ ». خرد و اندیشه ورزی نهفته در پرسش به این معنا است که انسان را وادار کنی تا به نتایج گفتارها، پندارها و کردارهایش ژرف تر بیاندیشد.

سه‌شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۶

جهان اسلامی

سیاست حکومت اسلامی نابود کردن هر چیز خوب از روی زمین است. هدف اسلامی کردن ایران نیست، بلکه بردن جهان به زیر پرچم اسلام است. جهان سرتاسر باید پاک و روحانی شود . بگو اسلامی و شیعی. اخلاق گرایی فاشیستی حکومت اسلامی به مذاق و مشام نفت پرستانه دولت بوش خوش آمده است.

دوشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۶

ورق ها


دسته ورق های بازی از رنگ ها و نمادها شکل گرفته است. رنگ ها و نمادها طبقات را در جامعه نماینده گی می کنند. پس ازانقلاب فرانسه رنگ های بزرگ پیک و دل برچیده شدند. پیک نماینده اشراف و شاهزاده گان فئودال بود و دل نماد روحانیون. جامعه مانده بود با گشنیز و خشت . خشت نماد کارگران و زحمتکشان و گشنیز نماد بورژوازی. به نظر من پیک و دل از بین نرفتند ، بلکه به مرور زمان جایگاه خود را در صف خشت و گشنیز پیدا کردند. دل ها به بورژوازی پیوستند و پیک ها به جنبش چپ. به همین دلیل تجارت به امر مقدس تبدیل شد و جنبش کارگری آلوده اشرافیت. جوکرها در دسته ورق نماد آدم های مسخره ای بود که می خواستند با کلک و شعبده جامعه بی طبقه توحیدی درست کنند : مثل خمینی و احمدی نژاد.

یکشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۶

روز ایران

چند تن از دوستان روز چهاردهم مرداد را روز همبستگی با دانشجویان دربند اعلام کرده اند. فکر خوبی است و دمشان هم گرم. من پیش نهاد می کنم بیایم و همه روزهای سال را روز همبستگی با مردم ایران اعلام کنیم و تلاش کنیم تا به یک جنبش همبستگی سراسری در جهان تبدیل شود. هم در ته قاره آفریقا ، آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه نیرو داریم هم در سرشان. مگر نه این که همه مردم ایران هر روز و هر کدام به نوعی توسط این حکومت لعنتی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. گذاشتن یک روز برای دانشجویان دربند گره زیادی را نمی گشاید چون این دانشجویان و کارگران و زنان هر روز به زندان انداخته می شوند و هر روز هم شکنجه می شوند. گذاشتن یک روز به مناسبت دانشجویان در بند از یاد بردن صورت مسئله است. درست مثل روز زن. یک روز جشن می گیریم سیصدوشصت و چهار روز از یاد می بریم.

شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۶

نازی ها و آخوندها

حکومت اسلامی شباهت های بسیاری با آلمان نازی دارد. کارگر ستیز، زن ستیز، ضد همجنس گرا، ضد دانشجو، موج سواربر جهالت توده ای و ایدئولوژیک (مذهب و ملی گرایی کور). درست مثل رژیم نازی ها. در اعدام و کشتار دست آنها را از پشت بسته است. تنها فرق این ها با آنها در اختلاف احمدی نژاد و خاتمی است که هیچ کس هم دلیل آن را نمی داند.