یکشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۱

حجاب و بیماری ام.اس

بیماری ام.اس در ایران بیداد می کند. این بیماری نباید در کشور ما که مهد آفتاب است جایی داشته باشد. کمبود ویتامین د از بن ایی های این بیماری  است. حجاب یکی از مهم ترین ابزارهای پیش گیرنده افتاب و رسیدن ویتامین د به بدن زنان است. به راستی هیچ کدام از این پزشکان انسان دوست ما نفهمیده اند که چرا بیشترین گیرندگان این بیماری زنان هستند و یا فهمیده اند و هراس دارند که به گویند.

هیچ نظری موجود نیست: