جمعه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۴

نرایمان

احمدی نژاد گفته است که نام ایران بایستی به دلایل زیر تغییر کند
- ایران، اسم دختر است
- عراق به آن تجاوز کرده
- آمریکا و انگلیس به آن نظر دارند.
اسم پیشنهادی آقای احمدی نژاد برای نام ایران "نرایمان" است هم اسم نر است و هم ایمان دارد

هیچ نظری موجود نیست: