پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶

سیاست

سیاست امر بسیار مهمی است. سیاست را نباید به روزی نامه نگاران، هنربندان و موعظه گرایان اخلاقی ( بخوان متولیان دین ) واگذار کرد.

هیچ نظری موجود نیست: