دوشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۶

سنگر آزادی


تا بوده و هست دانشگاه همواره سنگر آزادی بوده و خواهد بود. بی خود نبود که حکومت اسلامی برای محکم کردن پایه های جهل و نادانی ، در دانشگاه را گل گرفت. مگر می شود آدمی را که با دانش و آگاهی سروکار دارد ، خفه کرد. جهان را همین آدم ها دگرگون می کنند. حالا یک ابله مثل این یا یک آدم فروش مثل این بیایند در بوق و کرنا بدمند که چه نشسته اید آمریکا دارد به دولت انقلابی احمدی نژاد حمله می کند و ما همه باید ردیف بشیم پشت سر این رهبر محبوب : یعنی گوشت دم توپ. و لابد برویم و در برابر دانشجویان یا هر کسی که معترض وضع موجود است به ایستیم و خاک توی چشم مردم بپاشیم. این صدای آزادی است. نزدیک به یک ربع قرن است که حکومت اسلامی با همه جناح هایش می کوشند این صدا را خفه کنند اما هر بار از گوشه ای سر بر می دارد. کشور دارد در گنداب فقر و فلاکت و بی حقوقی و سرکوب غرق می شود ، مگر همین فریادهای جوان بتواند کاری از پیش ببرد.

هیچ نظری موجود نیست: