پنجشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۶

انفلاب

یک روایت جاکشانه و ابلهانه از انقلاب مردم ایران. گویا تخم این آدم های در انقلاب نبوده را حسین درخشان ریخته است. مردک می گوید چپ ها خواهان رفتن شاه نبودند و مدال تخمکی گردن امام می اندازد.

هیچ نظری موجود نیست: