پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۷

روز کارگر


اول ماه مه روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران شادباش می گویم و آرزوی روزگاری را برایشان دارم که دیگر غم نان و کاشانه و آزادی نداشته باشند.
در این باره ببینید :
داستان تلخ...
فقر خانواده های کارگری

۱ نظر:

نان و شراب گفت...

نا اميد نيستم ...
حتمن مي رسد روزي ...
رهايي ، آزادي