چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

میهن ویران


نخست بگویم که ملی گرا نیستم و از هر چه که مرز مابین انسان ها بگذارد بیزارم. سپس بگویم کسی که میهن و مردم خودش را دوست نداشته باشد نمی تواند هیچ مردم دیگری را دوست داشته باشد . این تا این جا، که هم دهن ملی گرایان را بسته باشم و هم آنهایی که انگ پادمیهنی به ما می زنند. در خبر ها خواندم که عده ای رفته اند درب سفارت امارات و برای بازپس گیری خلیج فارس اشغال نشده تظاهرات کرده اند. دلم برای این جماعت بیکار سوخت . این عزیزان که بی شک آدم های پاک و بی آلایشی هستند سوراخ دعا را گم کرده اند. این ها به جای تظاهرات علیه میهن فروشان واقعی رفته اند سراغ چند تا شیخ شکم گنده مفت خور که اگر غرب اموراتشان را به دست نگرفته بود ، کسی گاو هم نمی داد بچرانند. هنگامی که حکومت اسلامی سال های سال است که دارد ثروت های ملی را به باد می دهد و کشور را به دامن فقر و فلاکت افتصادی انداخته و برای متحد شدن با چهارتا دبکتاتور بادکنکی در خاورمیانه نفت و دلار مجانی بین آنها پخش می کند چرا به امارات اعتراض می کنید؟ نباید این خشم و عصیان را بر سر حکومت میهن فروش خودمان خالی کنیم؟ این ملی گرایی بی موقع تبلیغات خود رژیم برای کشاندن مردم به دنبال سیاست های ایران ویران کن است. مگر همین دارو دسته مافیایی نیست که به بهانه انرژی اتمی به احساسات مردم دامن می زند و بهره سیاسی آن را می برد. چرا کسی علیه اذیت و آزار زنان تظاهرات نمی کند. چرا کسی به داد دانشجویان در بند و آنانی که در اعتصاب غذا به سر می برند، نمی رسد. چرا کسی به داد چهار میلیون جوان معتاد نمی رسد. چرا کسی به بحران خانمان برانداز بیکاری توجه نمی کند. فقر و فحشا از سر و روی مبهن اسلامی بالا می رود. چرا هنگامی که دانشجوی جوان همدانی در برابر چشمان هم شاگردی هایش دست به خودکشی می زند کسی به خیابان نمی آید و این درد و رنج را فریاد کند. آخر تا کی ما ایرانیان باید از پرسش کردن و اندیشیدن بگریزیم. تا کی باید مار را نقاشی کنند و فریب مان بدهند. این بازی خلیج فارس تنها به درد آدم های بیکار می خورد و شکلات بی محتوایی است که دهن چندتا شیخ شکم گنده و همتا های شعبده باز و شارلاتان های وطنی را شیرین می کند و گرنه در اسناد حقوقی بین الملل همه خلیج فارس را خلیج فارس می خوانند. فریب حکومت اسلامی را نخورید. از همه مهم تر شما از احمدی نژاد ملی گرا تر که نیستید. این حضرت خودش خلیج فارس را خلیج دوستی نام نهاده است. کاسه داغ تر از آش نشویم. آش اسلامی دهان میهن را تا بیخ سوزانده است . به فکر آب سرد باشید.

هیچ نظری موجود نیست: