سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۹

نامه بی پاسخ محمد و محمود

روانبخش نامه‏ هاي احمدي‏ نژاد را به نامه هاي پيامبر تشبيه كرد.

این آقای روان پخش مگر نامه های پیامبر را دیده است و یا خوانده که منزلت حضرت محمود احمدی نژاد را پایین می آورد. هم مرکل و هم اوباما اعتراف کرده اند که نامه های حضرت محمود آن قدر با محتوا و فلسفی و علمی و عشقی و اجتماعیست که نه تنها خودشان بلکه پدرجدشان که هگل و مارکس و آبراهام لینکلن باشد، قادر به پاسخگویی نیستند. این روان پخش چه ابله نادانیست که شکوه باستانی رئیس جمهور محبوب را دست کم گرفته. کار کار صهیونیست هاست. والا به خدا!

هیچ نظری موجود نیست: