سه‌شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۰

ناصر خان دروازه باز است

یاد آن روزها که عکس های شیرجه هایت را از روزنامه ها می بریدیم و در دفترهای صد برگی می چسباندیم. افتخار مان داشتن عکس های رنگی و دفترهای پر شده بود. فکرش را هم نمی کردیم که روزی بیاید و آن مرد بلندپرواز را در بر بستر مرگ ببینیم. زندگی گاهی چه بیدادگر و بی رحم است. امروز با این جهان بیدادگر و تباهی هایش بدرود گفتی و دروازه ی ما را خالی گذاشتی. اگر تختی نامش جاودان ماند نه برای قهرمانی هایش که برای در کنار مردم ماندنش بود. تو هم مثل تختی برای مردم اسطوره شدی چرا که دروازه دلشان را پاسداری کردی و شرافتمندانه در برابر توپ های شلیک شده حکومت اسلامی ایستادی. یادت گرامی باد.

۲ نظر:

آبرادات گفت...

دوستان:
تعداد کتابهای کتابخانه آبرادات به 214 رسیده است و ما هر روز بر تعداد آن می افزاییم. برای دانلود این کتابها هیچ نوع محدودیتی یا توقع مالی وجود ندارد. از این گنجینه استفاده کنید و بدوستا نتان هم خبر بدهید. فقط یک جامعه فرهیخته قادر به دست آوردن و نگه داشتن آزادی است
www.abradat.com
آبرادات

منصورون(همراهان ایلیا) گفت...

اين متون راهبردي جمعيت ال ياسين بين سالهاي 1386 تا 1388 براي اولين بار منتشر شدند. بيش تر برنامه هاي گفته شده در اين متن ها اجرا شدند و باعث رسوايي هر چه بيشتر اداره دايره مذاهب و همچنين باعث آزادي استاد ايليا و اعضاي جمعيت گرديد . اما با توجه به دستگيري مجدد چند روزه استاد ايليا بر آن شديم تا دوباره اين متن ها و برنامه ها را يادآوري كنيم
http://www.mansouroun.blogspot.com/