دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۰

دیکتاتورها رفتنی اند

پس از چهل سال فراز و نشیب در تاریخ جدید لیبی قذافی رفتنی شد. افسر انقلابی که می خواست مردمش را از چنگ جهانگیران به در آورد و آن ها را به آزادی برساند خود بزرگترین دشمن آزادی مردم لیبی شد. دیکتاتوری با خودش فساد و عشق به قدرت می آورد و همین فساد است که ریشه اش را در می آورد.

به زودی نوبت خامنه ای هم فرا می رسد. اگر قذافی از دل یک جنبش مردمی بیرون آمده بود، خامنه ای از تاریک خانه دزدان انقلاب مردم ایران بیرون آمده و هیچ شانسی برای لاف زدن ندارد. وقتی قذافی با آن همه شاخ وشانه کشی و ادای قهرمانی این چنین گورش را گم می کند و ای به حال خامنه ای.

۵ نظر:

انتشار اگاهی گفت...

گفت و گو در مورد برترين رئيس جمهوري ايران با ايليا ميم رام الله . اين مصاحبه جنجالي منجر به بسته شدن نشريه حركت دهندگان شد
http://www.abarensan.blogsky.com/

انتشار اگاهی گفت...

گفت و گو در مورد برترين رئيس جمهوري ايران با ايليا ميم رام الله . اين مصاحبه جنجالي منجر به بسته شدن نشريه حركت دهندگان شد
http://www.abarensan.blogsky.com/

انتشار اگاهی گفت...

از روشهای دینامیکی و متغیر چه می دانید؟

توجه :افراد دستگیر شده نکات ایمنی را نمی دانستند

بند 12 از منشور دفاعی اِل یاسین (بیانیه 19)

(بیانیۀ 19 شامل موثرترین، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزۀ نرم و ضد جنگ روانی می باشد)

http://www.freewebs.com/mansouroun/bayaniye.htm متن کامل بیانیه19

انتشار اگاهی گفت...

از روشهای دینامیکی و متغیر چه می دانید؟

توجه :افراد دستگیر شده نکات ایمنی را نمی دانستند

بند 12 از منشور دفاعی اِل یاسین (بیانیه 19)

(بیانیۀ 19 شامل موثرترین، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزۀ نرم و ضد جنگ روانی می باشد)

http://www.freewebs.com/mansouroun/bayaniye.htm متن کامل بیانیه19

انتشار اگاهی گفت...

همانطور كه نفت آتش مي گيرد و آتش گرفتن از مشخصات اصلي آن است، فرقه هم ديگران را نفي مي كند. اما در جمعيت ال ياسين خودِ نفي، نفي شده بود. رد كردن و محكوم كردن ديگر انديشه ها و جريانات مردود بود. تنوع انديشه ها و گوناگوني افكار بالا بود. اين اتفاق در اكثر الاهيون و ال ياسين هم رخ داده بود. آنها هم تك فكري و تك اعتقادي نبودند و ما با احياء فرهنگ تفكر و آموزش روش هاي تفكر و سؤال سازي و برگزاري كارگاههاي تفكري و مناظره و توصيۀ به آن، به اين فضاي تحقيق و تفكر و انديشه ورزي، ميدان بيشتري مي داديم.
http://www.abarensan.blogsky.com