پنجشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۴

ترور

باز هم جنایت کارهای اسلامی و هم صدایان بوش و بلر جنایت آفریدند. آنها باز هم مثل موش های ترسو و بزدل دست به ترور مردم بی گناهی که برای کار روزانه اشان در رفت و آمد بودند ، زدند. باز هم عده ای بنام سیا ساخته القاعده این عمل ننگ آور را پذیرفتند. بوش که شدیدا زیر فشار افکار عمومی آمریکاست این انفجارها را دست مایه ای برای اثبات مبارزه اش با تروریست ها و بهانه ادامه جنگ عراق و افغانستان دانست. به راستی این جنایات تنها از بنیادگرایان دینی بر می آید. خواه مسلمان یا مسیحی یا یهودی. بنیادگرایان دینی از دست زدن به هیچ عملی برای پیش برداهدافشان ابایی ندارند. نمونه هایش را در ایران زیاد دیده ایم. البته این انفجارها می تواند مقدمه حمله به ایران هم باشد. برخی می گویند که حسین درخشان برای خاطر حکومت اسلامی دست به انتحار زده است. گناهش گردن خودش.

هیچ نظری موجود نیست: