پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۴

آرامشدکتر می گوید باید بروی زیر تیغ جراحی. نشستن پشت رایانه و وب لاگ نویسی این مرض ها راهم با خودش می آورد.تا این دیسک های لعنتی سامانی پیدا کنند، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است. دو سه هفته ای درگیر دیسک ها هستم و نمی توانم بنویسم و خواندن پست های دوستان هم امکان پذیر نیست. اگر عمری ماند پس از سه یا چهار هفته باز هم نوشتن را از سر خواهم گرفت. امیدوارم که نزنند و کژ و مژم کنند. خواننده گان عزیز و دوستان را چند هفته ای نمی بینم. برای همگی تان شادکامی و بهروزی و تندرستی آرزو دارم.
یارباقی. دیدارباقی.
پس نویس
تا یادم نرفته بگویم که این علیرضا تمدن همراه با تنی چند از دوستان یک مسابقه متن نویسی گذاشته اند درباره موافق یا مخالف بودن با حکم اعدام. البته بهتر بود می گذاشتند مخالفت با اعدام. چون خامنه ای و دارو دسته اش هم شرکت می کنند و درباره موافقت با اعدام موعظه می فرمایند. بگذریم موضوع روز است و بر تمامی امت اسلامی و غیر اسلامی واجب کفایی است که شرکت کنند. البته هیئت داوریش از تنها چیزی که سر رشته ندارد مسئله اعدام است و فلسفه بافی های حول و حوش آن . به تمدن پیشنهاد می دهم که برای داوری درباره متن های ارسالی از نمایندگان سازمان های حقوق بشری و از جمله دکتر لاهیجی به عنوان داور سود ببرند. ما گفتیم خود دانید.

هیچ نظری موجود نیست: