جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۸۴

در برابر سانسور

گزاشگران بدون مرز دست به ابتکار بسیار جالبی زده است. نوشتن یک راهنمای عملی برای فرار از فیلترینگ و راه های به دام نیفتادن وب لاگ نویسان. این حرکت گزارشگران در راستای مبارزه ای است که کانون وب لاگ نویسان ایران با سانسور و فیلترینگ اینترنت آغاز کرده است. همبستگی فن آوران و همکاری آنان با یک دیگردست سانسورچیان حکومت اسلامی که گفتن حقیقت را حتی در زیر لحاف بر نمی تابند در گردو خواهد گذاشت.

هیچ نظری موجود نیست: