سه‌شنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۵

چوپان های درغگو

آهای گوسفندان عزیز که تنها خوردن و خوابیدن و گاییدن را آموخته اید ! ما چوپان های درغگو هی فریاد می زنیم گرگ . گرگ . اما به عرضتان برسانم که هیچ گرگی بهتر از خود ما نمی تواند شما را بدرد و با گوشت خوشمزه تان کباب بریانی درست کند. حقیقت را به شما گفتیم می خواهید با ذهن گوسفندی اتان آن را بپذیرید می خواهید نپذیرید. راه دیگری نیست. ما گفتیم.

هیچ نظری موجود نیست: