دوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۵

پاسخی بی پاسخ

آزاده فرقانی نقد بسیار انسانی و به دور از هرگونه پیش داوری بر نامه فرح پهلوی گذاشته گذاشته است پاسخی که بی شک فرح خانم هیچ پاسخی بر پرسش هایش ندارد. این ها هنوز فکر می کنند که ملت مانده اند معطل تا جماعت غارتگر بیایند و دوبار حاکم شوند. زهی خیال باطل. ایران آینده را همین آزاده های می سازند که در مبارزه با استبداد اسلامی آب دیده شده اند. رهبران جنبش های مردمی آینده این ها هستند. فرح خانم فکر می کند خودش و پسرش با اعلامیه دادن از راه دور ملت را منقلب خواهند کرد. دم آزاده هم بسیار گرم.

۱ نظر:

لاکومه گفت...

با درود... بمنده هیچ انتظار وتوقع ندارم خانم فرح پهلوی تفکری غیر از خواستگاه وطبقه خودش باشد .و حد اکثرچند پیام در سال برای در وهمسایه خود بفرستد.اما من تعجب میکنم از عقب افتادگانی مثل مجید زهری که مشکل پائین تنه داره
چنانچه خود گوید
مشکل داره که پايين‌تنه‌اش را تحت فرمان خودش دربيآورد .آدمی که نمیتواند پائین تنه اش را کنترل کنه تا حالا فکر کنم لگن شده.... !
بهر حال آدمی که مشکل کمر بپائین داره حی عکس بانداره جلوی قفسه کتابخونه اش
تا غم انگیز نشدم
سال نو ونوروز بر شما مبارک
.ارزو میکنم ،سال جدید ،سال براورده شدن آرزو های تان باشد
با مهر وشاد باش بهاران
لاکومه