جمعه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۶

نیسان

داشتم یه ویدئو توی تیوب نگاه می کردم که برخوردم به این مدل جدید ماشین نیسان که اسمش را گذاشته اند قشقایی. برایم جالب بود. متن هایی که در گوگل پیدا کردم حکایت از این داشت که کیفیت این ماشین در بیابان و شهر و مقاومت و استحکامش در برابر سرما و گرما باعث گزیدن این نام بوده. چه کارهایی که نمی کنند این ژاپنی های کاسب. برای جهانی کردن نام قشقایی چیزی از این بهتر پیدا نمی شد.

هیچ نظری موجود نیست: