یکشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۶

شکنجه خوب. شکنجه بد

این حقوق بشر هم تعریف دوگانه پیدا کرده و صد البته از قدیم الایام داشته اما ملت نمی خواستند بپذیرند، حالا ریشش آن قدر درآمده که خان هم از شوریش به صدا در آمده. واقعیت این است که بشر بر دو نوع است بشری که خودش را متمدن می داند و هر گهی هم که خواست با نام تمدن می خورد و بشری که متمدن نشده و هر بلایی می توان بر سرش آورد. حال آدم از این جهان سرتا پا گهی به هم می خورد.

هیچ نظری موجود نیست: