یکشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۶

سبیل طلا

این خانم سبیل خیلی احساساتی شده و طفلک دلش سخت برای مردم فلسطین گرفته. شتاب سبیل خیلی زیاد است و گویا ترمز بریده . بیچاره مردم فلسطین چند روز است که دچار سرکوب دولت نژاد پرست اسرائیل شده اند. پیش از این اتفاقی نیفتاده و یا شاید خانم سبیل طلا که مثل مرشد اعظم اش آقای درخشان از چشمهای آبی و موهای بلوند نفرت پیدا کرده تازه متوجه این قضیه شده و دیر آمده می خواهد پرواز کند. آن هم با بالهای احمدی نژاد و حسین سریعتمداری( جلاد اوین ). هر چه هم کلنگ پند و اندرزش می دهد که بابا ول کن ، دست بردار نیست. تازه می خواهد حسین شریعتمداری را به کانادا دعوت کند و برایش سفره حضرت ابوالفضل بیندازد. به نژاد پرستان ایرانی حمله می کند و از سوی دیگر بوسه بر دستان کقیف ترین و جنایتکار ترین جلادان قرن می زند. دم خروس ( ببخشید مرغ ) را باور کنیم یا قسم سبیل را؟ همین دستگاه جلادی که به زعم درخشان و سبیل طلا دارد از مردم فلسطین دفاع می کند، جان پرشورترین ایرانی مدافع فلسطینیان – مجید شریف – را به نامردمی ترین شیوه گرفت. چند نکته را برای سبیل که تازه خودش را در میدان سیاست پرتاب کرده بگویم تا کمی روشن شود و این چنین کودکانه برای احمدی نژاد نرقصد.


نخست این که همه مردم را زباله خواندن ( که خودت هم جزیی خرد و ناچیز از آن هایی ) تف سربالا به سبیل خویشتن انداختن است و تازه از آن بدتر همه را فاشیست خواندن ، چون این برخورد چیزی نیست جز فاشیسم ناب آن هم از نوع اسلامی آن که شما گویا خیلی به آن افتخار می کنید. در ضمن چرا با حمله به همه ایرانی های بی خیال می روی پشت حکومت اسلامی سنگر می گیری؟ این که دیگر مثل روز روشن است : جمهوری اسلامی از سر سفره مردم زیر خط فقر ایران غارت می کند و به جیب باندهای سیاه اسلامی می ریزد. نه برای کمک به مردم سرکوب شده نوار غزه ، بلکه جهت یاری گیری در جبهه حق علیه باطل.

دوم این که چه کسی گفته که دفاع از مردم فلسطین یعنی دفاع از اراذل و اوباشی که هم از کیسه عربستان سعودی می خورند هم از توبره ولایت فقیه؟ چرا باید برای دفاع از مردم فلسطین رفت پشت احمدی نژاد سنگر گرفت ؟ مگر نمی شود از فلسطینی ها به طور مستقل دفاع کرد؟ و مگر نیروهای چپ و دمکرات ایرانی تا حالا پشتیبانی نکرده اند. اگر ریگ اسلامی توی کفشت نیست چرا کور شدی ؟ و شاید تازه با ارشادات رهبر جدید مبارزات مسلمانان جهان آقای درخشان به این جاها رسیدی؟ فلسطین بیش از نیم قرن است که دارد زیر چکمه نژادپرستی جان می کند. صبرا و شتیلا را نشنفته ای ؟ انتفاضه را ندیده ای. میلیون ها آواره بی خانه و کاشانه را ندیدی که احساساتت این چنین فوران زده ؟

سوم فلسطین بحرانی است که باید ادامه داشته باشد. نزدیک به یک قرن است که از ایده نخستین یک جزیره غربی در میان ممالک نفت خیز می گذرد. اسرائیل آن جاست که منافع غرب را حفظ کند و بحران و آشوب بیافریند تا بهانه حضور سرمایه داری جهانی همواره برقرار باشد. همین دولت های عربی به این بهانه میلیاردها دلار اسلحه دست سوم غرب را می خرند. تازه اسرائیل کم بود، حکومت اسلامی را هم به آن اضافه کردند و مذهب را آن چنان گسترش دادند که گور تمام نیروهای چپ و دمکراتیک را کندند و صحنه خاورمیانه را از وجود آنها تهی کردند. اگر خشتکش را داری برو توی محل زندگیت و علنی از اسلام انتقاد کن. فلسطین این بحران را زنده نگه می دارد. این بحران با وجود دولت اسرائیل و کمک غرب و خریت اسلامیون پایانی ندارد. حالا شما بنشین و گیس هایت را بکن و به ایرانی ها ( که در اصل بیشترین دفاع را از فلسطینی ها کرده اند ) ناسزا بگو. در سال هایی که شما هنوز پشت لبت سبز نشده بود و سبیل گردن کلفت نشده بودی در مسابقه بین ایران و اسرائیل در ورزشگاه امجدیه هزاران نفر با چشم بند های یک چشمی ( برای تمسخر موشه دایان ) به ورزشگاه آمدند و پس از آن هم تظاهرات بزرگی به سود مردم فلسطین در گرفت. بسیاری از مبارزان ایرانی در فلسطین آموزش می دیدند و در کنار مردم فلسطین مبارزه می کردند. هم اکنون نیز اگر چشم بینایت را باز کنی و سری به وب لاگ ها و سایت های ایرانیان بزنی این پشتیبانی را می بینی. مشکل این است که شما تنها سایت حسین ها را می خوانی و دنبال آنها می دوی. کیهان جلاد اوین هم درست مثل شما موضع گرفته . برو بخوان و هیاهوی بسیار برای هیچ نکن.

۱ نظر:

mohammad hossein گفت...

سلام، یارانه‌ها که یاری نمیکنند، بنزین و گاز قیمتش سر به آسمان گذاشته، خارجیها هم که تحریممون کردند، با دنیا در افتادیم بخاطر نیروی هسته‌ای، نون هم که چند برابر شده، مردممون هم که هر روز دارند بخاطر بنزین قلابی سرطان شش میگیرند ، دنیا هم با ما در افتاده ، هر وقت هم که حرف می‌زنیم میگویند این همه بدبختیها در راه و برای اسلام است. اسلامی هم که رشد میکنه هر روز، سنّی است نه مال ما شیعه ها.‌ای امام کجایی که روز قضاوت نزدیک است. خودت رحم کن بر ما.