چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

اعتراف

بی بی سی هم سر آخر اعتراف کرد که انقلاب ایران نخست با گام های چپ آغاز شد . هر چند انقلاب با شعارهای آزادی و کار و جایی برای زندگی آغاز شده بود، اما قربانی جنگ سرد و طرح کمربند سبز( به خوان اسلامی ) برژینسکی شد. امام خمینی را از هوا آورند بردند نشاندند زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو تا کسی شک نکند و ملت غیور و بی سواد هم به یاد اسلام نداشته اش بیافتد و سپس هم با سلام و صلوات آوردند تا با کمک او هم چپ را در کل خاورمیانه چپه کنند و هم سوسیالیسم آب دوغ خیاری را که ریشش با حمله به افغانستان گیر افتاده بود ختنه کنند. از همه مهمتر تصویر دشمن جدیدی را طرح ریزی کردند که نفت را فعلا تا صد دلار بالا برده. سودش به جیب کی می رود: شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی. حالا ملت هی برود توی صف نان بایستاد و توی ماه را نگاه کند . بی بی سی هنوز هم دارد به ریش ملت همیشه در صحنه می خنند.

هیچ نظری موجود نیست: