سه‌شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۷

سرگیجه

خاتمی و موسوی و کروبی و اعلمی را به میدان آوردند تا بازار گرمی کنند. اما خاطره شورش های مردم و دانشجویان و جوی که در دوره انتخاب خاتمی بوجود آمد کک در تنبان حکومت انداخته. فکرش را کردند دیدند که این بار کار ممکن است بیخ پیدا کند و مردم از روی خاتمی هم رد شوند. در ملاقات با ولایت دستور داده شد که کنار برود. موسوی و کروبی نقش او را بهتر بازی می کنند. این موسوی هم تاریخی است که دوبار تکرار می شود. آغازش که فاجعه بار بود و تکراش هم تنها خنده آور است. تازه دارد ژست های نخ نما شده احمدی نژاد را بازی می کند. رفته نازی آباد و قرار است که فقر را ریشه کن کند. چند سال دیگر مردم باید شعار بخورند؟

هیچ نظری موجود نیست: