سه‌شنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۸

شرم بر ما باد

از خودم خجالت می کشم که دارم در کنار کسانی نفس می کشم و بر خاکی می زییم که چنین جانورانی را پرورش می دهد. شرم بر ما باد که این ها با این چنین تفکری سی سال است که بر ما سوارند. ( نه اشتباه ندیده اید: سوارند، سوار). ما ملت در پیش چشم این اراذل حتی خاشاک هم به حساب نمی آییم. این ها رک و راست می گویند ما بنده ایم و باید بر طوق لعنت ولایت گردن نهیم. خدا خودش کیست که این شیره ای مفنگی نماینده اش باشد؟ شرم آور است. دنیا به ما می خندد. این افکار در قرن بیست و یکم دارد بر ما ایرانیان حکومت می کند. شرم بر ما باد!

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

آقا پولاد وجدان بشریت نسل ما را بخاطر روی کار آوردن این حرامزادگان نخواهد بخشید.