شنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۹

مارادونا هم از نفس افتاد

تیم آرژانتین در برابر ماشین جنگی و جمعی آلمان از نفس افتاد. دلم برای مارادونا سوخت. دوست داشتم تیم آرژانتین تا فینال می آمد. کمبود زانتی، کامبیاسو و ریکلمه کاملا پیدا بود. زخمی شدن ساموئل – بهترین دفاع آرژانتین – هم ضربه ای بود به تیم. آلمان بسیار زیبا، جمعی و عالی بازی کرد. مربی آلمان با تاکتیک های به جا و گردآوردن بهترین بازیکنان لیگ تیمی ساخته که یادآور ماشین جنگی آلمان در دهه هفتاد و هشتاد است. از حق نباید گذشت آلمان بهترین بود. دلم اما برای مارادونا خیلی سوخت.

هیچ نظری موجود نیست: