دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

ما خوشبخت ترین ملت روی زمینیم

ما ایرانی ها خوشبخت ترین مردم روی زمین هستیم. هیچ ملتی در دنیا نمی تواند مثل ما دیمی و الکی خوش پیشرفت کند. رئیس جمهور محبوبی داریم که شلوارش را به زور بالا می کشد، اما دنیا را به چالش فرا می خواند. رهبری که از فرط بیکاری فتوای رهبری برای خودش صادر می کند. وزیرانی داریم که دانشگاه نرفته مدارک دکترا از بهترین دانشگاه های دنیا دارند. زندان داریم از دانشگاه بهتر و دانشگاه که روی زندان را سفید کرده. ما خوشبختیم. ما پیشرفته ایم. در کدام دانشگاهی در دنیا می توانید کلاس درسی پیدا کنید که به جای یازده نفر زندانی صد و ده نفر را درآن جا دهند. رمز ترقی همین است. یازده را به صدو ده تبدیل می کنیم. حقوق بشر از این بهتر؟ جهان باید از زنان ما الگو بگیرد. سی و دو سال پیش زنان می توانستند در هر رشته ای به کار و آموزش بپردازند، امروز باید برای بالا بردن روسری به قدر یک سانتیمتر جلوی گلوله بروند. پیشرفت از این بالاتر. جایزه بین المللی حقوق بشر است که شبانه روز به سوی زنان ایران سرازیر می شود و افتخارات بزرگ مثل سیل به سوی ما ایرانی ها روان است. در گذشته ما اصلا می دانستیم حقوق بشر چیست؟ حالا جایزه نوبل هم می بریم. ما ملت گل و بلبلیم. با هیچ هم می تونیم حال کنیم. رئیس جمهور محبوب همراه با دستگاه اطلاعاتی و نظامی اش برای خنداندن ما سرگرمی درست می کنن. کشورمان را دارد آب می برد ما به فکر خلیج فارسیم. مملکت به ویرانه تبدیل شده ما می خندیم. با مزه تر از این میشه؟ دستگاه اطلاعاتی توپ توی زمین بازی می غلطاند تا ما شوت زدن یاد بگیریم. پرسپولیس می شود نماینده ایران و تراکتور نماینده تورانیان. بازی خوبی نیست؟ تراکتور میره روی پرسپولیس، پرسپولیس می پره رو تراکتور. ما هم می خندیم. پیشرفت از این بالاتر. از همه مهمتر جنتی را داریم که هم با خدا و هم با امام زمان رابطه دوستی داره و به دستور آنها ما را می خنداند. کجای دنیا پیرمرد صد ساله ای می تونه ملت را سرگرم کنه که از خوشی دق مرگ نشن؟ ما به حدی خوشبختیم که کشورهای همسایه را با سرمایه هایمان و خرید جنس های بنجلشان به جایی رسانده ایم که ما را آدم به حساب نمیارن، اما ما عاشق اون ها هستیم. ما اصلا کمبود ظرفیت نداریم. ملتی که امام زمان تو خیابوناش منتظر ظهوره کمبود ظرفیت می تونه داشته باشه؟ ما خوشبختیم چون امام خمینی داشتیم، امام خامنه ای داریم. دانشگاه داریم. بهشت زهرا داریم. این ها پیشرفت نیست؟ ما ملت بی توقعی هستیم وقتی توی سرمان می زنند گریه نمی کنیم. مرد که گریه نمی کنه، ساندیس می خوره. والا به خدا!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

جالب بود و بسیار درد آور!

دستت درد نکنه..

ناشناس گفت...

عالی بود واقعا از ما خوشبختر فقط کره شمالیه و دیگه نیست!!!!!!!!!!!

ناشناس گفت...

generic ambien ambien side effects 20mg - buy ambien online in uk