جمعه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۹

روز قدس روز مردم ایران نیست

روز قدس روز خمینی است که می خواست از راه کربلا قدس را فتح کند. روز جنگ و خونریزی اسلامیست. روز به خاک افتادن هزاران جوان بی گناه است. روز مردم صلح دوست ایران نیست. قدس و تاریخش هیچ گونه پیوندی با تاریخ ما ندارد. آن چه از قدس بهره ما شده چیزی جز حکومت سی ساله استبداد و ستم گری نیست. روز قدس روز سرکوب و کشتار روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی است. تا کی می خواهیم بازیچه دست سپاه پاسداران و بسیج باشیم. آقای کروبی شرکت در مراسم روز قدس چیزی نیست جز تایید چرندیاتی که حکومت اسلامی سی سال است دارد به خورد ملت می دهد. تظاهراتچی مفت و مجانی خمینی و دنبالچه هایش نشویم. هر ایرانی که بهره ای از خرد و منطق برده باشد می داند که این روز ساختگی است و مثل تمام روزهای ویژه تولید شده توسط حکومت استبداد، تنها استفاده سیاسی و تبلیغاتی دارد. تاریخ مصرف این بازی های اسلامی به پایان رسیده. مردم را دنبال نخود سیاه و ساندیس نفرستید.

با برپایی همایش های مستقل و اعتراض علیه وحشی گری رژیم روز قدس را زهرمارشان کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: