دوشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۹

ارباب احمدی نژاد و نوکرش لاریجانی

آقای لاریجانی بدون مقدمه چینی ها و درازگوی های شما می روم سر اصل مطلب. چه گونه به خود جرات داده اید که با رئیس جمهور محبوب و منتخب جانشین امام زمان اینطوری حرف بزنید. یادتان رفته که پیش از انتخابات با آن برادران لوس و حرافتان آمدید دست بوسی و گفتید حاضرید هر کاری از شما خواستیم انجام  دهید و  نق نق هم نکنید؟ چشم ولی امر را دور دیده اید گزافه گویی می کنید؟  اگر آنجایتان درد گرفته تا بگویم برادران جانباز بیایند آب رویش بریزند. حالا برای من مودب شده اید؟ چطور آن روز پیش خامنه ای به مخالفان نظام فحش خواهر مادر میدادید؟ یادتان رفته یا بگویم اطلاعاتی ها بیایند یادتان بیاورند. ارباب را فراموش کرده ای؟ توی جریان کهریزک کی بود می گفت این ها رو بیارید خودم شخصا تجاوز می کنم. آن ممه را لولو برد؟ توی این مملکت حرف اول رو من می زنم. هر گهی هم که دلم بخاد می خورم. این مقام و منصب شما و برادران مفت خور و بی عرضه ات عاریتی ست هر لحظه که امر کنیم کارتان تمام است. یادت رفته چطوری دست جنتی را ملچ و ملچ می لیسیدید تا منو راضی کنه پست مقام به شما بدم. مجلس که سهله خودتم به توپ می بندم. قوه قضائیه یعنی من! متوجه ای؟ این آخرین بارت باشه و گرنه تمام القاب آیت الله و دکتر و مهندس و پرفسور را که خودمان اعطا فرموده ایم ، پس می گیرم. دارید مملکت را غارت می کنید یاد ادب و اخلاق افتادی؟ فقط یک باره دیگه از این مزخرفات سر هم کنی خاندانت را به توپ می بندم. گفتم بگیرید، می گیرید. گفتم آزاد کنید می کنید. غلط زیادی هم به شما نیامده. متوجه شدی؟ والسلام

هیچ نظری موجود نیست: