پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴

بمب اتمی

هیچ کسی نمی توانست نقش یک دلقک را برای شرکت های نفتی مثل احمدی نژاد اجرا کند. با این تهدیدهای بند تنبانی و بازتاب بند تنبانی ترش در رسانه های همگانی غرب نفت را برده اند تا بشکه ای شصت و جهار دلار. کمپانی های نفتی اروپایی و آمریکایی با دمشان گردو می شکنند. هم سودهای افسانه ای می برند و هم دم رشد و توسعه ی کشورهای آسیایی و آفریقایی را قیچی می کنند. این ها سالهای سال است که بحران فلسطین را زنده نگاه داشته اند و تازه کانون های بحران زا مثل عراق و افغانستان را آفریده اند. حالا نقشه دارند که ملت را بیندازند پشت سر احمدی نژاد و مصباح یزدی، یعنی عمر بحران اسلامی را طولانی تر کنند. یعنی ملت های به خواب رفته را بیشتر به چاپند. هیچ کس از خودش نمی پرسد پاکستان که بمب اتمی - آن هم از نوع اسلامیش - را دارد تخم کی را گرفته که حالا این چهار تا آخوند چرک و کپک زده بگیرند. ماجرا چیز دیگریست باز هم کلاه اسلامی را نگذارند روی سرمان. حکومتی که قادر نیست شلوارش را بالا بکشد ، با انرژی اتمی چکار دارد؟

هیچ نظری موجود نیست: