چهارشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۴

سایه

دلم لک زده است برای یک دشت باز و پر آفتاب و تک درختی پر شاخ و برگ در میانه دشت، تا زیر سایه اش به آرامش ابدی دست بیابم. آرزوی بزرگی نیست، اما رسیدن به آن چندان ساده نیست. چه آرزوهایی که به گور نمی بریم.

هیچ نظری موجود نیست: