سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۴

بلوچ نازنین

این عبدالقادر جان نازنین قلم مهرش را برداشته و حسابی ما را نوازیده. باید از این پس مرتب تر و منظم تر باشم تا پاسخی به این مهرورزی داده باشم. به راستی اگر امثال این عزیز در جهان نبود زیستن چه سخت می شد. من بیش از هر چیزی به این نگاه مثبت و خوش بینانه او به جهان لذت می برم و صد البته طنزهای تلخ، گزنده و ساده ی او که از همان ضمیر مهربان و انسانی سرچشمه می گیرند. باشد که چنین اندیشه هایی همواره سبز و خجسته باشند تا جهان زیر بار این فلاکت اکنونی از دست نرود.

هیچ نظری موجود نیست: