پنجشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۴

ضد حملهبا کاریکاتورهای محمد آغاز و در ادامه به یهودی ستیزی در سایت های اسلامی رسید. روزنامه همشهری برای خود شیرینی و کمک به شهردار سابق و رئیس جمهور کنونی مسابقه ای را تحت عنوان کاریکاتورهای هولوکاست سازماندهی کرد. و برای بهترین کاریکاتور هم 12000 دلار جایزه تعیین نمود.
در پاسخ دو تن از کاریکاتوریست های اسرائیلیآمیتا ساندی و ایال زوسمان به مقابله با این اقدام روزنامه همشهری برخاستند. آنها برای رو کم کنی اعلام کردند که بدترین کاریکاتورها یی را که علیه یهودیان ساخته شده در مسابقه شرکت می دهند : « می خواهیم به جهان نشان دهیم که خودمان می توانیم بهترین، گزنده ترین و توهین آمیزترین کاریکاتورهای ترسیم شده را منتشر کنیم. »
مسابقه چند شرط ویژه دارد که حتما باید رعایت شوند. نخست تاریخ فرستادن کاریکاتورها که 5 مارش است و دوم برای هم یاری هر کسی تنها از سوی خودش می تواند به این مسابقه یاری رساند و سوم این که فقط یهودی ها حق کمک به برگزاری این رقابت ها را دارند.
یکی از کاریکاتورهای فرستاده شده موسی را نشان می دهد که از کوه پایین می آید و با خود لوحه ی اضافه ای به همراه دارد که فرمان یازدهم ( در اصل ده فرمان است ) بر آن نوشته شده است : « توجه ! کنترل رسانه های همگانی را فراموش مکن. » کنایه ای بر کنترل رسانه های همگانی جهان از سوی یهودیان.
واکنش ها بسیار متفاوت بوده است. بسیاری از سازمان های یهودیان خواستار بسته شدن این سایت شده اند . اما مردم از آنها پشتیبانی کرده اند. یکی از مهمانان سایت نوشته است : « ایده ی بسیار عالی ای است . یک خلق یا مذهب که می تواند خودش را به طنز بگیرد، باید دارای روحیه و اعتماد به نفس بالایی باشد. این حرکت به جهان اسلامی نشان می دهد که خنده و طنز تمرین سالم و خوبی برای روان آدمی است . »
دبورا لیپ استاد پرفسور در تاریخ هولوکاست – همان که نویسنده نازیست انگلیسی داوید ایروینگ را به خاطر دروغ پراکنی علیه هولوکاست به پای میز محاکمه کشاند- قرار بود که در ترکیب شورای داوری این مسابقه باشد، اما چند روز پس از آغاز رقابت ها پشیمان شد و خود را کنار کشید. او در وب لاگش از برگزار کنندگان در خواست نمود که مسابقه را لغو کنند. اما آنها این درخواست را به دلیل پشتیبانی بیش از حد بینندگان رد کردند.
برخی از شرکت کنندگان که کاریکاتورهای ضد اسلامی به این مسابقه فرستاده بودند، کارهایشان را با این پاسخ پس گرفتند : « اگر شما عرب هستید و می خواهید کاریکاتورهای ضد عربی بکشید لطف کنید و مسابقه ای برای خودتان ترتیب دهید.»

هیچ نظری موجود نیست: