سه‌شنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۶

فرستادگان

فرستادگان حکومت اسلامی به بلاد فرنگ( برای ارشاد فرنگ نشینان و جذب کردن آن ها به دربار ولایت فقیه و یا دست کم خنثی کردن آن ها ) به جان هم افتاده اند. این یکی آن دیگری را به مزدوری متهم می کند و آن دیگری می خواهد با متلک او را از میدان به در برد. هدف اصلی البته خاک پاشاندن در چشم نیمه کور اپوزیسیون بی خیال فرنگ نشین است. این ها اگر بخار داشتن دست کم می توانستند سردبیر: امام خمینی را به جرم تهمت به دیگران و دفاع از حکومت شکنجه و اعدام به پای میز محاکمه بکشانند.

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

اینها دیگه بابا رسوای هر دو جهانند. دیگر کسی برای اینها تره هم خورد نمی‌کند. به گمان من این رفتارشان هم بیشتر برای مطرح شدن هست وگرنه کسی که اینها را نشناخته باشد حافظ شیرازی است.
اگر افشاگری‌های ما نتوانست اینها را برملا کند حداقل خودشان خودشان را ضایع کردند.