دوشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۶

روسپی گری آخوندی

من هیچ مخالفتی با روسپی گری به طور عام ندارم. اگر روسپی ها می توانستند سندیکا و اتحادیه های خودشان را داشته باشند و حقوق برابر در تمام زمینه ها با شهروندان دیگر داشته باشند می توان گفت که این انتخاب آن هاست. برخی هم این نوع شغل را می پسندند. اما روسپی گری بر اثر فقر و نداری ننگی ست که گناه آن نه بر گردن روسپی که بر گردن دولت و جامعه است. به ویژه روسپی گری اسلامی (بخوان صیغه یا عقد موقت ) که شالوده اش بر فقر و فلاکت زنان و مردسالاری جوامع اسلامی است . خودتان نگاهی به مصاحبه این آخوندک بیاندازید . بدبختی البته دو طرفه است . محصل کم پول پانزده شانزده ساله باید به زن بالای پنجاه سال قناعت کند. جاکشی آخوندی را می بینید؟ صد البته آخوندزاده ها و خرپول ها می توانند دختران باکره 9 سال به بالا را صیغه کنند و حالش را ببرند. بچه بازی در صدر اسلام هم مد روز بوده است چرا حالا نباشد؟

هیچ نظری موجود نیست: