یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۶

مرگ زنده گی

قابل توجه مبارزان دن کیشوتی خارجه نشین که با برگزازی سمینارها و با گردآوردن جمهوری خواهان راست و چپ و میانه ، از راه دور و از طریق تلفن و تلگراف قصد براندازی نرم و مخملی و رنگی حکومت مرگ و ویرانی را دارند و یا ابلهانی که منتظر حاج آقا بوش مانده اند که بیاید و سوار بال فرشتگان آزادی اشان کند و به خانه برگرداندشان و یا کمونیست های دو آتشه ای که به هیچ چیزی به جز پیاده شدن کمونیسم کارگری در ایران رضایت نمی دهند. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به خوانید سرگذشت یک کارگر زحمتکش که نمونه کوچکی از هفتاد و پنج درصد مردم ایران است. کمی کوتاه بیایید . بالاخره برای نجات جان این مردم احتیاجی به سمینار و برنامه های استراتژیک نیست. نیروی متحد ما در داخل و خارج می تواند به یاری مردم اسلام زده به شتابد.

۱ نظر:

Rodrigo گفت...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais