چهارشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۶

خیامی

این هم از سرمایه دار ایرانی. یک عمر خون کارگران را در ایران ناسیونال مکید و پیکان تولید کرد و حالا سرمایه ها را به جیب حزب کارگر انگلیس می ریزد. کمک جانورهایی مثل خیامی بی طمع نیست. لابد فکر کرده اگر حزب کارگر در قدرت باشد ، شاید در آینده به پر کردن جیب او یاری بیشتر برساند . فکر نمی کنم آن قدر ابله باشد که به فکر نقشی در ایران آینده بیفتد.

هیچ نظری موجود نیست: