جمعه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۶

گوز

این گوز لایق ریش اسلام است. اخلاق واقعی اسلامی همین گوز است. سیاست حکومت اسلامی هم چیزی بیشتر از گوز نبوده است. وقتی که دارو دسته های اسلامی به پول خارجی رادیو و روزنامه و سایت می زنند و در رقابت با یگدیگر گوز ول می دهند ، نتیجه اش چیزی بهتر از این نمی شود. وقتی حسین درخشان با وقاحت و کثافت ذاتی اش عکس آن جلاد را زمینه وب لاگش می کند و بوسه بر دسته حسین شریعتمداری می زند و کسی هم نیست که او را به دادگاه به کشاند، نتیجه اش چیزی بیش از این گوز نیست. رذالت و پلشتی های این جماعت پایانی ندارد.

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

پولاد جان این ها نشانه‌های خوبی است.
این سایت گوز هم بوسیله حسین آقای درخشان راه اندازی شده و به خیال خودش برای راه خراب کردن روز آن لاین، که مثلا به دست چپی‌های رژیم راه اندازی شده است او هم به سبک حسین شریعتمداری گوز آن لاین را راه اندازی کرده، بی خبر از این که چپ و راست جمهوری آخوندی از روز اول خراب شده و نیازی به کمک آقای درخشان نیست.
چرا نوشتم اینها نشانه های خوبی است به این دلیل که نشان می‌دهد، شکاف در درون رژیم آخوندی به نقطه جوشش رسیده و دیگر قابل ترمیم نیست. یعنی دیگر قابل اصلاحات (اسهالات) نیست.
خلاصه بگویم، آقایان به سیم آخر زده‌اند. نشانه‌های این به سیم آخر زدن هم اوضاع لبنان، فلسطین، عراق، و افغانستان است و همین رفتار حسین درخشان است.
قربانت گردم ایران عملا وارد جنگ با غرب شده و دیگر راه بازگشتی نیست. یا غرب باید نابود شود یا ایران آخوندی، که یقینا غرب بازنده نهایی نخواهد بود فقط باید امیدوار بود که تلفات ملت بیچاره ایران در این نبرد کم باشد.
نگران نباش سحر نزدیک است.