جمعه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۶

موعظه

انقلاب اسلامی خمینی درس بزرگی برای من داشت : نفرت از موعظه گران اخلاقی که همواره درس اخلاق می دهند و مرتب زر می زنند که دیگران باید چگونه زندگی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: