پنجشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۶

چپ

اگر چپ هوادار دادگری ، آزادی و برابری می خواهد دوباره سر راست کند و اعتماد مردم را به دست آورد باید به جامعه با دید نوتری بنگرد و خود را ناف دنیا نداند. خواسته های واقعی مردم را پرچم مبارزه اش بکند و از همه مهم تر پرانتزی را که از سال های دهه سی باز کرده ببندد و از حس نوستالژیک بی ریشه بیرون بیاید. هر گذشته ای چراغ راه آینده نیست.

هیچ نظری موجود نیست: