دوشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۶

دکان داری

هنگامی که سران حکومت اسلامی در برابر چاوز و اورتگا و دیگر رهبران کشورهای اسلامی از مهمان نوازی ایرانیان سخن می رانند ، آدم خنده اش می گیرد. این آقایان هوادار اسلام ناب محمدی متن های فرهنگی ملت ایران را نخوانده اند. وگرنه می دانستند که بین مهمان نوازی و هتل داری و دکان داری تفاوت فراوانی هست.

هیچ نظری موجود نیست: